Una ràdio mallorquina

Som una ràdio de proximitat, pensada en clau de Mallorca, un mitjà de comunicació multiplataforma, modern i de referència, una ràdio generalista pensada per a tots els públics, un espai d’informació rigorosa i d’opinió plural, una ràdio en llengua catalana, un altaveu per a la producció cultural de les Illes Balears i una eina essencial per als nouvinguts que volen aprendre la nostra llengua.

Després d’un procés constituent que va durar un any, es va crear una associació amb el mateix nom que la ràdio, que és l’encarregada de posar en marxa el projecte, de vetlar perquè la ràdio compleixi amb els seus objectius fundacionals i de garantir-ne la seva continuïtat.

 

Una altra mirada

La programació és molt variada, però hi té una presència molt important l’actualitat informativa, l’entreteniment de qualitat, la Cultura (en el sentit més ample i integrador del terme) i l’economia social.

Les 600 persones associades ja, ens permeten posar en marxa la ràdio amb una certa solidesa, amb molta il·lusió i amb molt d’optimisme. Ara bé, perquè el projecte es consolidi i vegi garantida la seva continuïtat en el temps, són necessàries 2.000 persones associades, ens en falten, per tant, 1.400 una xifra que hauríem d’assolir durant l’any que acabam d’encetar. 

Objectius

L’objectiu no és esdevenir un mitjà residual, sinó de referència. Pretenem defugir el resistencialisme i aspiram a esdevenir l’avantguarda comunicativa de Mallorca, així de clar. I ho volem així perquè creim que és necessari, per a la nostra societat, que la centralitat comunicativa l’ocupin mitjans amb paràmetres socials i culturals de proximitat i d’arrelament com el que ja hem començat a fer.

 
En la nostra llengua

Només amb la recuperació d’una veu pròpia —pel que fa a la llengua i pel que es diu en aquesta llengua— podrem protegir la nostra cultura dels intents d’assimilació definitiva. I més quan comprovam que els nostres representants polítics a les institucions governamentals s’alineen dia rere dia amb els que pretenen relegar la nostra llengua i la nostra cultura a una simple curiositat antropològica.

 
T’hem de menester

Les 600 persones associades ja, ens permeten posar en marxa la ràdio amb una certa solidesa, amb molta il·lusió i amb molt d’optimisme. Ara bé, perquè el projecte es consolidi i vegi garantida la seva continuïtat en el temps, són necessàries 2.000 persones associades, ens en falten, per tant, 1.400 una xifra que hauríem d’assolir durant l’any que acabam d’encetar. (Et pots fer soci o sòcia emplenant aquest formulari).